Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Kursen följer läroplanen (TLP10) som fastställs av arbetsmarknadens parter. Kursen går igenom faktateoretiskdel, praktiska övningar, examination.

 

Målgrupp

Riktar sig till de som kör truck samt blivande truckförare.

Mål och syfte

Nå målen för förarbevis på aktuella trucktyper och säker truckkörning.

Upplägg

Utbildning sker på arbetsplatsen, med era maskiner. Teori blandat med praktiska övningar och slutprov.

Omfattning

2-5 dagar beroende på trucktyper.

Deltagare

Max 8 stycken / kurstillfälle.

Plats

På arbetsplatsen

Innehåll

 • Kursorientering
 • Trucktyper och tillsats aggregat
 • Truckens konstruktion
 • Truckens stabilitet
 • Materialhantering
 • Emballage
 • Godshantering
 • Daglig tillsyn
 • Trafik och säkerhet
 • Lager, arbetsskydd och ergonomi
 • Farligt gods

Bokning

Kontakta oss genom att ringa Anders Bergman 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman - truckutbildning

Anders Bergman (Utbildare)