Utbildning

Truckutbildning

Att behärska truckkörning är avgörande inom många arbetssektorer och kan öppna dörrar till en mängd olika jobbmöjligheter. En välinvesterad truckutbildning, som följer läroplanen TLP10 fastställd av arbetsmarknadens parter, kan vara nyckeln till säker och effektiv hantering av truckar på arbetsplatsen.

Målgrupp och Syfte:

Denna truckutbildning riktar sig till både erfarna truckförare och de som strävar efter att bli blivande truckförare. Huvudsyftet med kursen är att ge deltagarna nödvändiga färdigheter och kunskaper för att uppnå förarbevis för olika trucktyper samt främja säker truckkörning. Genom att följa en strukturerad läroplan strävar utbildningen efter att skapa kompetenta och ansvarsfulla truckförare.

Upplägg:

Utbildningen sträcker sig över 2-5 dagar, beroende på de olika trucktyperna som behandlas. Detta flexibla schema gör det möjligt för deltagarna att anpassa sin utbildning efter deras specifika behov och arbetskrav. Med ett maxantal på 8 deltagare per kurstillfälle kan utbildningen hållas intim och fokuserad, vilket underlättar en djupare förståelse och ökad interaktion.

Plats och Omfattning:

En av de unika aspekterna av denna truckutbildning är dess genomförande direkt på arbetsplatsen, med användning av de faktiska maskinerna som deltagarna kommer att hantera. Detta ger en autentisk inlärningsmiljö och möjliggör omedelbar tillämpning av teoretiska koncept i praktiken. Kursens omfattning varierar beroende på de olika trucktyperna och kan anpassas för att passa företagets specifika behov och tidsramar.

Innehåll:

 • Kursorientering: Grundläggande förståelse för hur man navigerar och använder truckens styrning effektivt.
 • Trucktyper och tillsatsaggregat: En översikt över olika trucktyper och tillbehör samt hur de används i olika situationer.
 • Truckens konstruktion: Detaljerad genomgång av truckens uppbyggnad, inklusive motor, chassi och lyftanordning.
 • Truckens stabilitet: Förståelse för principerna bakom truckens stabilitet och vikten av säker lasthantering.
 • Materialhantering: Tekniker för att hantera olika material och laster på ett säkert och effektivt sätt.
 • Emballage: Hur man korrekt hanterar och transporterar gods med olika typer av emballage.
 • Godshantering: Principer för lastning, lossning och transport av varor, med fokus på effektivitet och säkerhet.
 • Daglig tillsyn: Rutiner för daglig inspektion och underhåll av trucken för att säkerställa optimal prestanda.
 • Trafik och säkerhet: Säkerhetsprotokoll vid körning i arbetsområden och hantering av potentiella risker.
 • Lager, arbetsskydd och ergonomi: Optimering av lagerutrymmen, säkerhetsåtgärder och skapandet av en ergonomisk arbetsmiljö.
 • Farligt gods: Hantering av farliga material, inklusive säker transport och korrekt dokumentation enligt lagkrav.

Bokning av utbildning:

Använd vårt smidiga Kontaktformulär brevid artikeln för att göra er bokning. Fyll i nödvändig information, och vi kommer att kontakta er för att fortsätta processen.

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS