Utbildning

Lastsäkring

En välutförd lastsäkring är avgörande för att undvika skador på människor, gods och fordon samt för att förhindra potentiella haverier och olyckor. Vår lastutbildning, baserad i Säter, Dalarna, strävar efter att ge deltagarna de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att säkra lasten på ett korrekt sätt.

Varför Lastsäkring är Viktigt:

Felaktigt lastsäkrad last utgör en betydande risk för alla inblandade parter, inklusive förare, fordon och omgivande trafik. Konsekvenserna av dålig lastsäkring sträcker sig från fysiska skador till ekonomiska förluster och miljöskador. Därför är det av yttersta vikt att förstå konsekvenserna av otillräcklig lastsäkring och veta hur man undviker dem.

Mål med Vår Utbildning:

Målet med vår utbildning i lastsäkring är att deltagarna ska kunna genomföra en korrekt lastsäkring och förstå vikten av att varje individ är ansvarig för denna process. Effektiv logistik och nöjda kunder är direkt kopplade till väl säkrade laster.

Målgrupp:

Vår utbildning riktar sig till personer som är involverade i transport och packning av gods med truckar och lastare inom industri, lager eller andra arbetsmiljöer.

Utbildningens Innehåll och Struktur:

Utbildningen sker på plats hos kunden och anpassas efter deras maskiner och materiel. Den omfattar både teoretisk och praktisk undervisning samt en avslutande examination. Huvudteman inkluderar:

  • Genomgång av lagkrav: En översikt av de lagkrav som måste uppfyllas för att säkerställa överensstämmelse och legalitet.
  • Fallskyddsutrustning: En djupdykning i olika typer av fallskyddsutrustning och hur de används korrekt.
  • Inspektion av utrustning: Lär dig att noggrant inspektera och underhålla fallskyddsutrustningen för att säkerställa dess effektivitet.
  • Materialvård: Hantera och vårda utrustningen för att förlänga dess livslängd och säkerställa dess pålitlighet.
  • Riskanalys: Utveckla förmågan att identifiera och hantera potentiella risker vid arbete på höjd.
  • Förankringspunkter: Förstå vikten av korrekta förankringspunkter för att säkerställa säkerheten.
  • Räddning av nödställd: Lär dig effektiva räddningsmetoder för att snabbt agera vid nödsituationer.
  • Teoriprov: Ett test för att säkerställa att deltagarna har förstått och absorberat den teoretiska kunskapen.
  • Praktiska övningar: Tillämpa de förvärvade kunskaperna i verkliga arbetsmiljöer under övervakning och handledning.

Utbildningens Varaktighet och Deltagare:

Utbildningen sträcker sig över 1 dag och har plats för upp till 12 deltagare. Genom att hålla utbildningen på arbetsplatsen säkerställer vi att den är så praktiskt inriktad och relevant som möjligt.

Avslutande Tankar:

En väl genomförd lastsäkring är en investering i säkerhet och effektivitet. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om rätt lastsäkringsmetoder strävar vi efter att skapa en säkrare arbetsmiljö och förbättra kvaliteten på transporter över hela Sverige.

Pris:

Ta kontakt för prisuppgifter. 

Bokning av utbildning:

Använd vårt smidiga Kontaktformulär brevid artikeln för att göra er bokning. Fyll i nödvändig information, och vi kommer att kontakta er för att fortsätta processen.

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS