Utbildning

Fallskydd

I dagens arbetsmiljö är säkerhet en av de högsta prioriteterna för företag över hela världen. För att säkerställa en trygg arbetsplats och följa lagkraven krävs det att arbetsgivare investerar i utbildning som riktar sig mot specifika risker. En sådan utbildning som har en direkt inverkan på personalens säkerhet är fallskyddsutbildning. Vårt företag, baserat i Säter i Dalarna, strävar efter att erbjuda kvalitativ fallskyddsutbildning över hela Sverige.

Varför Fallskyddsutbildning är Avgörande:

Att arbeta på höjd medför unika utmaningar och risker. Genom att investera i fallskyddsutbildning får arbetsgivare och deras personal de nödvändiga kunskaperna om utrustning, metoder och räddningsplaner för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö. Detta är inte bara en rekommendation från arbetsmiljöverket; det är en investering i personalens välbefinnande och företagets rykte.

Innehållet i Fallskyddsutbildningen:

Vår fallskyddsutbildning är strukturerad för att ge deltagarna de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta säkert på höjd där sele används. Utbildningen sträcker sig över en dag och riktar sig till grupper om 8 personer. Den omfattar följande centrala områden:

  • Genomgång av lagkrav: En översikt av de lagkrav som måste uppfyllas för att säkerställa överensstämmelse och legalitet.
  • Fallskyddsutrustning: En djupdykning i olika typer av fallskyddsutrustning och hur de används korrekt.
  • Inspektion av utrustning: Lär dig att noggrant inspektera och underhålla fallskyddsutrustningen för att säkerställa dess effektivitet.
  • Materialvård: Hantera och vårda utrustningen för att förlänga dess livslängd och säkerställa dess pålitlighet.
  • Riskanalys: Utveckla förmågan att identifiera och hantera potentiella risker vid arbete på höjd.
  • Förankringspunkter: Förstå vikten av korrekta förankringspunkter för att säkerställa säkerheten.
  • Räddning av nödställd: Lär dig effektiva räddningsmetoder för att snabbt agera vid nödsituationer.
  • Teoriprov: Ett test för att säkerställa att deltagarna har förstått och absorberat den teoretiska kunskapen.
  • Praktiska övningar: Tillämpa de förvärvade kunskaperna i verkliga arbetsmiljöer under övervakning och handledning.

Pris:

Ta kontakt för prisuppgifter. 

Bokning av Fallskyddsutbildning:

Använd vårt smidiga Kontaktformulär brevid artikeln för att göra er bokning. Fyll i nödvändig information, och vi kommer att kontakta er för att fortsätta processen.

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS