Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Fallskyddsutbildning är viktig för att arbetsmiljö och säkerhet ligger högt upp på prioriteringsordningen hos alla företag. Att uppfylla alla lagkrav för en arbetsgivare när det gäller säkerhet är viktigt, inte minst för personalens säkerhet. Därför rekommenderar arbetsmiljöverket en fallskyddsutbildning. Arbetsgivare ska kunna visa hur man säkerställer att medarbetarna har rätt kunskap om utrustning, metoder och räddningsplaner.

Vårt företag är placerat i Säter i Dalarna, men vi gör fallskyddsutbildning i hela Sverige.

Om fallskyddsutbildning:

Rätt upplägg på en fallskyddsutbildning ger medarbetaren förutsättningar att jobba säkert och effektivt.

Målgrupp

All personal som jobbar på höjd där sele används och där det finns potentiell risk att falla.

Omfattning

Utbildning 1 dag.

Deltagare

Antal deltagare är 8 st.

Innehåll

  • Genomgång lagkrav
  • Genomgång fallskyddsutrustning
  • Inspektion av utrustning
  • Materialvård
  • Riskanalys
  • Förankringspunkter
  • Räddning av nödställd
  • Teoriprov
  • Praktiska övningar i er miljö

Praktiskt genomförande

Förmiddag teori och eftermiddag praktik. Vi tar med selar och erforderlig utrustning i er arbetsmiljö och vi använder era arbetsplattformar.

Bokning

För att boka fallskyddsutbildning:

Kontakta oss genom att ringa Anders Bergman 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman - truckutbildning

Anders Bergman (Utbildare)