Utbildning

Mobil arbetsplattform

Att arbeta med mobil arbetsplattform kräver inte bara praktisk erfarenhet utan också en gedigen kunskapsbas för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö. Vår mobil arbetsplattform utbildning är skräddarsydd för personer som dagligen arbetar med arbetsplattformar och strävar efter att uppnå de nödvändiga kompetensnivåerna.

Målgrupp och Mål:

Utbildningen riktar sig till alla som regelbundet använder arbetsplattformar som en del av sitt arbete. Målet är tydligt: att uppnå de krav och standarder som krävs för att erhålla förarbevis och säkert utföra arbete med mobila arbetsplattformar.

Utbildningens Struktur:

Vår mobil arbetsplattform utbildning sträcker sig över 1 dag och är utformad för att ge både teoretiska och praktiska färdigheter. Utbildningen genomförs på plats hos kunden och anpassas till deras specifika arbetsmiljö och produkter. Detta gör det möjligt för deltagarna att tillämpa de förvärvade kunskaperna direkt på sina arbetsplatser.

Innehåll och Omfattning:

Under utbildningen täcker vi olika centrala ämnen för att säkerställa en heltäckande förståelse för mobil arbetsplattformshantering. Kursinnehållet inkluderar kursorientering, genomgång av olika modeller av arbetsplattformar, konstruktion och daglig tillsyn. Vi fokuserar också på säkra arbetsmetoder i enlighet med gällande lagar och arbetsmiljökrav. Dessutom behandlas ämnen som personlig skyddsutrustning för att säkerställa att varje individ är fullt rustad för säkert arbete i höjd.

Examination och Körtillstånd:

Enligt föreskrifterna AFS 2006:6 från Arbetsmiljöverket ställs krav på personligt dokumenterade kunskaper och körtillstånd. Våra utbildningsprogram inkluderar en omfattande examination för att säkerställa att varje deltagare har förvärvat de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna. Detta är inte bara en formell kravuppfyllelse utan en strategi för att garantera en säker arbetsplats.

Deltagarantal och Praktiska Detaljer:

För att säkerställa en effektiv inlärningsmiljö begränsar vi antalet deltagare till 12 personer per utbildningstillfälle. Genom att hålla grupperna små kan vi ge personlig uppmärksamhet och svara på individuella frågor.

Utbildningen äger rum på arbetsplatsen för att koppla samman teori och praktik på ett nära sätt.

Avslutande tankar:

Vår mobil arbetsplattform utbildning är utformad för att inte bara uppfylla kraven från myndigheter utan också för att ge deltagarna den kunskap och förtroende som krävs för säkert och effektivt arbete. Genom att investera i utbildning investerar du i en säkrare arbetsmiljö och ökar prestandan hos ditt arbetslag. Gör mobil arbetsplattformshantering till en styrka på din arbetsplats genom att ge dina medarbetare den utbildning de förtjänar.

Pris:

Ordinarie pris: 12 000 kr

Cyber Week pris: 10 000 kr

(Erbjundanden gäller mellan 27/11 - 03/12 2023)

 

Bokning av utbildning:

Använd vårt smidiga Kontaktformulär brevid artikeln för att göra er bokning. Fyll i nödvändig information, och vi kommer att kontakta er för att fortsätta processen.

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS