Utbildning

Kran & Travers

Att arbeta med lyftanordningar, särskilt kranar och traverser, kräver inte bara teknisk kunskap utan också en djup förståelse för säkerhetsaspekterna vid lasthantering. För att tillgodose dessa behov erbjuder vi en specialiserad utbildning som fokuserar på grundläggande säkerhetsprinciper och praktisk färdighetsträning.

Målgrupp och Syfte:

Denna kurs vänder sig till alla som är involverade i användningen av lyftanordningar. Målet är tydligt - att öka medvetenheten och kunskapen om riskerna som är förknippade med kran- och travershantering. Genom att minska tillbud och incidenter strävar vi också efter att ge deltagarna de nödvändiga kvalifikationerna för att erhålla ett förarbevis.

Utbildningsupplägg:

Utbildningen genomförs på plats hos kunden med användning av kundens egna lyftutrustning. Kursen är utformad för att integrera teoretiska koncept, praktiska övningar och slutligen en examination för att säkerställa att deltagarna får en heltäckande utbildning.

Kursens Varaktighet och Deltagare:

Utbildningen sträcker sig över 2 dagar och har en begränsning på 12 deltagare per kurs. Detta begränsade antal möjliggör en mer interaktiv och individanpassad inlärningsupplevelse.

Innehåll och Fokusområden:

Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen som är avgörande för säker lasthantering. Här är några av de huvudsakliga fokusområdena:

  • Kursorientering: Förståelse för olika typer av kranar och traverser samt deras användningsområden.
  • Krankonstruktioner: Insikt i hur olika kranar är konstruerade för att utföra specifika lyftuppgifter.
  • Lyftredskap: Lär dig att noggrant inspektera och underhålla fallskyddsutrustningen för att säkerställa dess effektivitet.
  • Lastkoppling: Säker metodik för att koppla lasten på ett effektivt och säkert sätt.
  • Säker Användning: Praktiska riktlinjer för säker användning av kranar och traverser i olika arbetsmiljöer.
  • Upptäck Riskerna: Utveckling av riskmedvetenhet för att förhindra olyckor och incidenter.
  • Underhåll och Kontroll: Vikten av regelbundet underhåll och inspektion för att säkerställa att utrustningen är i optimalt skick.

Att investera tid och resurser i denna utbildning ger inte bara de anställda ökad kunskap och färdigheter, utan det säkerställer också en säkrare arbetsplats och minskar risken för olyckor. En välutbildad personal är nyckeln till framgångsrik och effektiv drift inom lyftindustrin.

Pris:

Ta kontakt för prisuppgifter.

Bokning av utbildning:

Använd vårt smidiga Kontaktformulär brevid artikeln för att göra er bokning. Fyll i nödvändig information, och vi kommer att kontakta er för att fortsätta processen.

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS