Slide background

Utbildningar

Kvalitet

Säkerhet

Krav

Consulting

Våran vision är att alla har rätt att komma hem från jobbet

Slide background

Utbildning

Motviktstruck

Lastsäkring

Heta arbeten

Lagertruck

Kran travers

Mobil arbetsplattform

Fallskydd

Motorsåg

Ansvarsutbildning

Arbetsmiljö och säkerhet ligger högt upp på prioriteringsordningen hos alla företag. Att uppfylla alla lagkrav på en arbetsgivare när det gäller säkerhet viktigt inte minst för personalens säkerhet. Arbetsgivare ska kunna visa hur vi säkerställer att medarbetarna har rätt kunskap om utrustningen och hur föraren tar sig loss från en hängande situation.

Behörighetsutbildning i heta arbeten – Utbildning som ger eleven behörighet att utföra heta arbeten efter genomgångne utbildning, inklusive certifiering. Certifiering tillhandahålls av Brandskyddsföreningen.

Kursen ger dig grundläggande säker lasthantering som är viktig när du ska hantera kran och travers. Vi går igenom metoder och hantera situationer för att du ska ha en säker hantering av kran och travers.

Last som är dåligt säkrad kan skada människor, gods, fordon, fartyg och rent av orsaka haveri eller olyckor. Därför är det väsentligt att veta hur man ska göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för att lastsäkringen blir utförd och vem som bär ansvaret.

Vad gäller när jag är personalansvarig?

Du får teoretiska och praktiska kunskaper kring olika typer av liftar och god kännedom om hur redskapen ska hanteras. Enligt föreskrifter AFS 2006:6 från Arbetsmiljöverket ställs krav på personligt dokumenterade kunskaper för att få använda lyftanordning och lyftredskap eller lift.

 

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på enklare kapningsarbeten och moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå A.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på fällning och kvistning av träd, samt de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå B.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå C, så som avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på användning av motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform eller via enklare klättring.

Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly.

Kursen följer läroplanen (LPT10) som fastställs av arbetsmarknadens parter. Kursen går igenom fackteoretisk del, praktiska övningar, examination.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:4 fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustning.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:4 fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustning.