Slide backgroundVolvo-hjullastareVolvo-timmertruckMotviktstruck

Utbildningar

Kvalitet

Säkerhet

Krav

Consulting

Våran vision är att alla har rätt att komma hem från jobbet

Slide backgroundContainrarMotviktstruckLåglyftareLåglyftare

Utbildning

Motviktstruck

Lastsäkring

Röjsåg RA RB

Lagertruck

Kran travers

Mobil arbetsplattform

Fallskydd

Motorsåg

Ansvarsutbildning

QSR-Consulting-AB-FacebookQSR-Consulting-AB-TwitterQSR-Consulting-AB-InstagramQSR-Consulting-LinkedInQSR-Consulting-AB-YoutubeQSR-Consulting-AB-Swish

Guldsigill QSR Consulting AB 2019

Just nu har vi inga inplanerade öppna tillfällen. 

Vi uppdaterar här så fort det finns platser lediga.

 
För att boka plats kontakta Ingrid
 

Fallskyddsutbildning är viktig för att arbetsmiljö och säkerhet ligger högt upp på prioriteringsordningen hos alla företag. Att uppfylla alla lagkrav för en arbetsgivare när det gäller säkerhet är viktigt, inte minst för personalens säkerhet. Därför rekommenderar arbetsmiljöverket en fallskyddsutbildning. Arbetsgivare ska kunna visa hur man säkerställer att medarbetarna har rätt kunskap om utrustning, metoder och räddningsplaner.

Vi kan hjälpa dig med grävmaskinsutbildning i form av validering om du har kört tidigare. Eller utbildningsbevis om du är nybörjare och du behöver mer praktik.

Vi rekommenderar vår hjullastarutbildning till dig i form av validering om du har kört tidigare. Eller utbildningsbevis om du är nybörjare och du behöver mer praktik.

Kursen ger dig grundläggande säker lasthantering som är viktig när du ska hantera kran och travers. Vi går igenom metoder och hantera situationer för att du ska ha en säker hantering av kran och travers.

Last som är dåligt lastsäkrad kan skada människor, gods, fordon, fartyg och rent av orsaka haveri eller olyckor. Därför är det väsentligt att veta hur man ska göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för att lastsäkringen blir riktigt utförd.

Målet med vår utbildning i lastsäkring är att du kan utföra en riktigt utförd lastsäkring och förstå vikten av vem är ansvarig. Effektiv logistik kräver bra säkrad last. Värdet av våra varor består nöjd kund.

Vad gäller när jag är personalansvarig?

Du får teoretiska och praktiska kunskaper kring olika typer av liftar samt god kännedom om hur den mobila arbetsplattformen ska hanteras. Enligt föreskrifter AFS 2006:6 från Arbetsmiljöverket ställs krav på personligt dokumenterade kunskaper och körtillstånd. Den kunskapen får du på vår mobil arbetsplattform utbildning.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på enklare kapningsarbeten och moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå A.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på fällning och kvistning av träd, samt de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå B.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå C, så som avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på användning av motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform eller via enklare klättring.

Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg. Tyngdpunkten ligger på enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly.

Slutna utrymmen är viktig för att arbetsmiljö och säkerhet ligger högt upp på prioriteringsordningen hos alla företag. Att uppfylla alla lagkrav för en arbetsgivare när det gäller säkerhet är viktigt, inte minst för personalens säkerhet. Därför rekommenderar arbetsmiljöverket en slutna utrymmen. Arbetsgivare ska kunna visa hur man säkerställer att medarbetarna har rätt kunskap om utrustning, metoder och räddningsplaner.

Kursen följer läroplanen (LPT10) som fastställs av arbetsmarknadens parter. Kursen går igenom fackteoretisk del, praktiska övningar, examination.