Utbildning

Mitt ansvar

Att vara personalansvarig innebär att bära på ett betydande ansvar, både för människor och för att säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker. För att rusta personalansvariga med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna arrangeras "Mitt Ansvar Seminarium" – en utbildning som syftar till att göra deltagarna trygga och säkra i sin roll.

Målgrupp:

Utbildningen riktar sig till alla personalansvariga som verkar inom företaget. Det är av yttersta vikt att dessa individer känner sig säkra i sin roll och har den kompetens som krävs för att hantera olika aspekter av arbetsmiljön.

Innehåll:

Seminariumet kommer att omfatta en bred palett av ämnen, med fokus på att förse deltagarna med de rätta verktygen för att säkerställa säkerheten och trivseln på arbetsplatsen. Här är några av de viktiga områdena som kommer att behandlas:

  • Genomgång av lagkrav: En översikt av gällande lagstiftning för att säkerställa att personalansvariga är medvetna om och följer de nödvändiga reglerna och bestämmelserna.
  • Skyldigheter: En detaljerad diskussion om de specifika skyldigheter som åligger personalansvariga, med betoning på deras roll i att skapa en säker arbetsmiljö.
  • Praktisk säkerhet: Inkludering av ämnen som truckkörning, travershantering, användning av mobil arbetsplattform, fallskydd och lastsäkring för att säkerställa att deltagarna är väl insatta i säkerhetsaspekterna vid dessa aktiviteter.
  • Heta arbeten: Förståelse för och hantering av riskerna med heta arbeten, med fokus på att minimera faror och förebygga incidenter.
  • Personalhantering: Diskussion om säkerheten för både egen och inhyrd personal, samt att hantera entreprenörer och säkerställa deras efterlevnad av säkerhetsprotokoll.

Omfattning:

Utbildningen kommer att pågå under en dag och kommer att kombinera teoretisk undervisning med interaktiva diskussioner för att maximera förståelsen och engagemanget hos deltagarna.

Praktiskt Genomförande:

Under seminariet kommer deltagarna att delta i teoretiska sessioner och delta i diskussioner som syftar till att öka förståelsen för säkerhetsaspekterna inom deras roll som personalansvariga.

Deltagare:

För att skapa en gynnsam och engagerande lärandemiljö är antalet platser begränsat till 12 stycken.

Plats:

Utbildningen kan hållas antingen som en öppen utbildning eller som en arbetsplatsförlagd utbildning, beroende på önskemål och behov.

"Mitt Ansvar Seminarium" är inte bara en utbildning; det är en investering i säkerheten och trivseln för alla som arbetar under personalansvariga. Genom att utrusta dessa ledare med rätt kunskaper och verktyg, strävar seminariet efter att skapa en säker arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga och veta att de gör rätt.

Bokning av utbildning:

Använd vårt smidiga Kontaktformulär brevid artikeln för att göra er bokning. Fyll i nödvändig information, och vi kommer att kontakta er för att fortsätta processen.

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS