Alla

Utbildningar

OM UTBILDNING

Fallskyddsutbildning

Säkerhet i Fokus: Fallskyddsutbildning för Effektivt Arbete på Höjd

I dagens arbetsmiljö är säkerhet en av de högsta prioriteterna för företag över hela världen. För att säkerställa en trygg arbetsplats och följa lagkraven krävs det att arbetsgivare investerar i utbildning som riktar sig mot specifika risker...

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning

Fallskyddsutbildning
OM UTBILDNING

Slutna utrymmen

Säkra Arbetsplatser: Utbildning i Hantering av Slutna Utrymmen

en värld där arbetsmiljö och säkerhet står i centrum för företagsprioriteringar, är det av yttersta vikt att vara i överensstämmelse med lagkrav och att säkerställa personalens välbefinnande...

Slutna utrymmen

Slutna utrymmen

Slutna utrymmen
OM UTBILDNING

Kran & Travers utbildning

Säker Lasthantering med Kran & Travers: En Nödvändig Utbildning för Trygg Arbetsmiljö

Att arbeta med lyftanordningar, särskilt kranar och traverser, kräver inte bara teknisk kunskap utan också en djup förståelse för säkerhetsaspekterna vid lasthantering...

Kran & Travers utbildning

Kran & Travers utbildning

Kran & Travers utbildning
OM UTBILDNING

Lastsäkringsutbildning

Lastsäkring Utbildning för Säkrare Transporter

En välutförd lastsäkring är avgörande för att undvika skador på människor, gods och fordon samt för att förhindra potentiella haverier och olyckor. Vår lastutbildning, baserad i Säter, Dalarna,..

Lastsäkring
OM UTBILDNING

Mitt Ansvarsseminarium

Mitt Ansvar Seminarium - En Nödvändig Utbildning för Personalansvariga

Att vara personalansvarig innebär att bära på ett betydande ansvar, både för människor och för att säkerställa att arbetsmiljön är trygg och säker. För att rusta personalansvariga med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna arrangeras...

Mitt ansvar

Mitt ansvar

Mitt ansvar
OM UTBILDNING

Mobil arbetsplattformsutbildning

Mobil Arbetsplattform Utbildning: En Komplett Guide för Säkra Arbetsplatser

Att arbeta med mobil arbetsplattform kräver inte bara praktisk erfarenhet utan också en gedigen kunskapsbas för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö. Vår mobil arbetsplattform utbildning är skräddarsydd för personer som dagligen arbetar med...

Mobil arbetsplattform utbildning

Mobil arbetsplattform utbildning

Mobil arbetsplattform utbildning
OM UTBILDNING

Truckutbildning

Truckutbildning: Mål, Syfte och Upplägg

Att behärska truckkörning är avgörande inom många arbetssektorer och kan öppna dörrar till en mängd olika jobbmöjligheter. En välinvesterad truckutbildning, som följer läroplanen TLP10 fastställd av arbetsmarknadens parter, kan vara nyckeln till säker och effektiv hantering av truckar på arbetsplatsen...

Truckutbildning

Truckutbildning

Truckutbildning
OM UTBILDNING

Yrkesförarbevis grävmaskin

Säker Grävmaskinsutbildning för Yrkesförare: En Nyckel till Effektivitet och Säkerhet

Att bli en kvalificerad och säker förare av grävmaskiner kräver noggrann utbildning och kännedom om de krav som Arbetsmiljöverket fastställer. I Säter, Dalarna, har vårt företag engagerat sig i att leverera högkvalitativ grävmaskinsutbildning som inte bara uppfyller dessa krav utan också strävar efter att överträffa dem...

Yrkesförarbevis grävmaskin

Yrkesförarbevis grävmaskin

Yrkesförarbevis grävmaskin
OM UTBILDNING

Yrkesförarbevis hjullastare

Hjullastarutbildning för Yrkesförarbevis: En Nyckel till Säkerhet och Kompetens

Att inneha rätt kompetens när det gäller att köra hjullastare är inte bara en fördel för individen själv utan också en nödvändighet för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsmiljö. Vår hjullastarutbildning är skräddarsydd för att möta behoven hos både erfarna förare som söker validering och...

Yrkesförarbevis hjullastare

Yrkesförarbevis hjullastare

Yrkesförarbevis hjullastare

Mina kunder säger

Utbildningen överträffade mina förväntningar! Jag känner mig nu säker och självsäker när jag använder röjsågar. Tack för en fantastisk erfarenhet!

Markus Helkvist

Utbildningen var välstrukturerad och gav mig värdefulla insikter i skogsbranschens bästa praxis. Nu kan jag effektivisera mitt arbete och minimera riskerna. En fantastisk investering!

JOhAN RYDING

Utbildningen var en ögonöppnare för mig. Jag lärde mig inte bara de tekniska aspekterna av motorsågar, utan även vikten av säkerhet och korrekt hantering. En ovärderlig erfarenhet!

ERIK DÖHLOFORS
Börja optimera dinA kunskaper idag och ta din karriär till nya höjder.