Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Vi rekommenderar vår hjullastarutbildning till dig i form av validering om du har kört tidigare. Eller utbildningsbevis om du är nybörjare och du behöver mer praktik.

Hjullastarutbildning delas i 3 olika delar:

 1. C2 Hjullastare med gafflar på hårdgjort underlag lika med terängtruck.
 2. Hjullastare godshantering gafflar, kranarm, skopa, sopvals mm.
 3. Hjullastare entreprenad behövs vid markplanering. 

Vårt företag är placerat i Säter i Dalarna, men vi gör hjullastarutbildning i hela Sverige.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:4 fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställdes kunskaper med avseende säker användning av utrustning. 

Om hjullastarutbildning:

Målgrupp

Förare av hjullastare, blivande förare av hjullastare.

Mål och syfte

Klara teoretisk och praktisk examination enligt gällande krav AFS:2006:4.

Upplägg

Utbildning sker på plats hos kunden, med kundens produkter och materiel. 

Teori, praktik och examination.

Omfattning

2 dagar teori (praktik efter elevens förkunskaper).

Deltagare

Antal platser är 8 stycken.

Plats

På arbetsplatsen

Innehåll

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Kursorientering
 • Ergonomi
 • Daglig tillsyn, service och underhåll
 • Förare behörighet
 • Instruktionsbok
 • Arbetssätt
 • Uppbyggnad
 • Redskapsbyte
 • Skophantering
 • Pallgaffelhantering
 • Materialhanteringsarm

Bokning

För att boka hjullastarutbildning, yrkesförarbevis eller utbildningsbevis:

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)