Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Vi kan hjälpa dig med grävmaskinsutbildning i form av validering om du har kört tidigare. Eller utbildningsbevis om du är nybörjare och du behöver mer praktik.

Vårt företag är placerat i Säter i Dalarna, men vi gör grävmaskinsutbildning i hela Sverige.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:4 fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning av utrustning.

Om grävmaskinsutbildning:

Målgrupp

Förare av grävmaskin, grävlastare samt blivande förare.

Mål och syfte

Klara teoretisk- och praktisk examination enligt Arbetsmiljöverkets gällande krav AFS:2006:4.

Upplägg

Utbildning sker på plats hos kunden, med kundens maskiner och materiel. 

Teori, praktik och examination.

Omfattning

3 dagar teori (praktik efter elevens förkunskaper).

Deltagare

Antal platser är 8 stycken.

Plats

På arbetsplatsen med arbetsgivarens grävmaskin.

Innehåll

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Kursorientering
 • Ergonomi
 • Daglig tillsyn, service och underhåll
 • Förare behörighet
 • Instruktionsbok
 • Arbetssätt
 • Uppbyggnad
 • Redskapsbyte
 • Skophantering
 • Pallgaffelhantering
 • Material till hanteringsarm

Bokning

För att boka grävmaskinsutbildning, yrkesförarbevis eller utbildningsbevis

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman grävmaskinsutbildare

Anders Bergman (Utbildare)