Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Last som är dåligt lastsäkrad kan skada människor, gods, fordon, fartyg och rent av orsaka haveri eller olyckor. Därför är det väsentligt att veta hur man ska göra för att säkra lasten på ett riktigt sätt. Det är viktigt att veta vem som är ansvarig för att lastsäkringen blir riktigt utförd.

Målet med vår utbildning i lastsäkring är att du kan utföra en riktigt utförd lastsäkring och förstå vikten av vem är ansvarig. Effektiv logistik kräver bra säkrad last. Värdet av våra varor består nöjd kund.

Vårt företag är placerat i Säter i Dalarna, men vi utför utbildning i lastsäkring över hela Sverige.

Om utbildning i lastsäkring:

Målgrupp

Personer som transporterar och packar gods med truckar och lastare i industri, lager eller annan miljö.

Mal och syfte

Öka medvetenheten och kunskaperna om riskerna med dålig lastsäkring. Deltagarna skall kunna säkra last i arbetet på ett effektivt sätt.

Upplägg

Utbildning sker på plats hos kunden, med kundens maskiner och materiel. 

Teori, praktik och examination.

Omfattning

Utbildning i lastsäkring för truck- och kranförare 1 dag.

Deltagare

Antal platser är 12 st.

Plats

På arbetsplatsen

Innehåll

  • Kursorientering
  • Ansvar
  • Lastbärare
  • Utrustning
  • Lastning
  • Metoder och principer
  • Laster och emballage

Bokning

För att boka utbildning i lastsäkring:

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)