Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå C, så som avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd.

 

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid avancerad fällning, nedtagning av fastfällda träd, samt upparbetning i stormfälld skog. Vi går även igenom hur man använder olika kraftfulla fällhjälpmedel som brytjärn och kilar.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågsutbildning nivå C. Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågsutbildning nivå C. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 18 år.

Omfattning

1 dag, inklusive praktiskt och teoretiskt prov. Utbildningen består främst av praktiska övningsmoment.

Deltagare

Antal platser är 10 st.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå A och B, samt därtill 80 timmars lämplig praktik, alternativt bedömd lämplighet av certifierad instruktör.

Utbildningsmaterial

Boken ”Arbete med motorsåg del 1” ingår.

Bokning

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)