Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på fällning och kvistning av träd, samt de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågsutbildning nivå B.

 

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg av vanligt förekommande skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning, men ger även kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Vi går igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, användning och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå B Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan har motorsåg nivå A och använder motorsågen återkommande i arbetet eller pa fritiden.

Utbildningen inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig motorsågsutbildning nivå B. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år. Du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Omfattning

1 dag, inklusive praktiskt och teoretiskt prov.

Deltagare

Antal platser 10 st.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå A.

Utbildningsmaterial

Boken ”Arbete med motorsåg del 1” ingår.

Kompletterande utbildningar

Motorsågskörkort nivå C och D.

Bokning

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)