Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Du får teoretiska och praktiska kunskaper kring olika typer av liftar samt god kännedom om hur den mobila arbetsplattformen ska hanteras. Enligt föreskrifter AFS 2006:6 från Arbetsmiljöverket ställs krav på personligt dokumenterade kunskaper och körtillstånd. Den kunskapen får du på vår mobil arbetsplattform utbildning.

Om mobil arbetsplattform utbildning:

Målgrupp

Personer vilka arbetar med arbetsplattformar.

Mål och syfte

Nå målen för att få förarbevis.

Upplägg

Utbildning sker på plats hos kunden, med kundens produkter. 

Teori, praktik och examination.

Omfattning

Utbildning 1 dag.

Deltagare

Antal platser är 12 st.

Plats

På arbetsplatsen

Innehåll

Kursorientering, olika modeller av arbetsplattformar, konstruktion, skötsel- och daglig tillsyn, säkert arbetssätt, lagar- och arbetsskydd samt personlig skyddsutrustning.

Bokning

För att boka mobil arbetsplattform utbildning:

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)