Guldsigill QSR Consulting AB 2019

Kursen ger dig grundläggande säker lasthantering som är viktig när du ska hantera kran och travers. Vi går igenom metoder och hantera situationer för att du ska ha en säker hantering av kran och travers.

 

Målgrupp

Alla som arbetar med lyftanordningar.

Mål och syfte

Öka medvetenheten och kunskaperna kring riskerna. 

Minska tillbud och incidenter samt få förarbevis.

Upplägg

Utbildning sker på plats hos kunden, med kundens materiel. 

Teori, praktik och examination.

Omfattning

1,5 dag

Deltagare

Antal platser är begränsat till 8 stycken.

Plats

På arbetsplatsen

Innehåll

  • Kursorientering
  • Krantyper
  • Krankonstruktioner
  • Lyftredskap
  • Lastkoppling
  • Säker användning
  • Upptäck riskerna
  • Underhåll och kontroll

Bokning

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)