Sigill QSR Consulting AB 2022

Guldsigill QSR Consulting AB 2021

Vad gäller när jag är personalansvarig?

 

Målgrupp

Alla personalansvariga som jobbar på företaget ska känna sig trygga och veta att de gör rätt.

Innehåll

  • Genomgång lagkrav
  • Skyldigheter
  • Truck
  • Travers
  • Mobil arbetsplattform
  • Fallskydd
  • Lastsäkring
  • Heta arbeten
  • Egen personal /inhyrd personal
  • Entreprenörer

Omfattning

1 dag

Praktiskt genomförande

Teori samt diskussioner.

Deltagare

Antal platser är 12 st.

Plats

Öppen utbildning eller arbetsplatsförlagd utbildning

om så önskas.

Bokning

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)