Guldsigill QSR Consulting AB 2019

Vad gäller när jag är personalansvarig?

 

Målgrupp

Alla personalansvariga som jobbar på företaget ska känna sig trygga och veta att de gör rätt.

Innehåll

  • Genomgång lagkrav
  • Skyldigheter
  • Truck
  • Travers
  • Mobil arbetsplattform
  • Fallskydd
  • Lastsäkring
  • Heta arbeten
  • Egen personal /inhyrd personal
  • Entreprenörer

Omfattning

1 dag

Praktiskt genomförande

Teori samt diskussioner.

Deltagare

Antal platser är begränsat till 8 stycken.

Plats

På arbetsplatsen

Bokning

Kontakta oss genom att ringa 0703-69 72 60

Det går också bra att mejla till Ingrid Bergman.

Anders Bergman (Utbildare)