1. VAD ÄR COOKIES?

Det är vanligt att nästan alla professionella webbplatser och den här webbplatsen använder cookies, det är små filer som laddas ned till din dator, för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder dem och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi informerar dig också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan nedvärdera eller "förstöra" vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies ...

2. SÅ ANVÄNDER VI COOKIES

Vi använder cookies av olika skäl nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

3. INAKTIVERA COOKIES

Du kan förhindra att cookies laddas ner att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten för detta och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivera cookies kommer vanligen att resultera i att du även inaktiverar vissa funktioner och tjänster på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

4. COOKIES SOM VI STÄLLER IN

Om vi skapar ett konto för dig med oss så använder vi cookies för förvaltningen av allmän administration. Dessa cookies kommer vanligtvis att raderas när du loggar ut men i vissa fall kan de förbli efteråt för att komma ihåg dina webbplatsinställningar när de loggas ut.

Denna webbplats erbjuder nyhetsbrev eller e-postabonnemangstjänster och cookies kan användas för att komma ihåg om du redan är registrerad och om du vill visa vissa meddelanden som bara kan vara giltiga för abonnemang användare.

När du skickar in data till ett formulär t.ex. på kontaktsidor eller kommentarformulär kan cookies ställas in för att komma ihåg dina användaruppgifter för framtida korrespondens.

5. TREDJE PARTS COOKIES

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part du kan stöta på via den här webbplatsen.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och sidorna du besöker så att vi kan fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan.

Vi testar då och då nya funktioner och göra subtila förändringar på sättet som webbplatsen levereras. När vi fortfarande testar nya funktioner kan dessa cookies användas för att säkerställa så du får en konsekvent upplevelse samtidigt som du ser till att vi förstår vilka optimeringar våra användare uppskattar mest.

Vi använder också sociala medier knappar och / eller plugin på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera på följande sociala medier, inklusive; Facebook, kommer att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till de uppgifter de innehåller för olika ändamål som anges i deras respektive sekretesspolicy.

6. MER INFORMATION

Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats. Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss genom en av våra föredragna kontaktmetoder.

Via e-post eller telefon: +46 70 204 60 76

1. INTEGRITETSPOLICY OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

QSR Consulting AB hålar din personliga integritet säkert och hemligt. Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på QSR är det viktigt att vara öppna med hur QSR Consulting AB behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

Den integritetspolicyn gäller för alla våra kunder i Sverige. Vi ger dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, tar kontakt med oss, köper en utbildning, produkt från oss eller vi registrerar dig i våra system.

2. ANSVAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

QSR Consulting AB (QSR), Nisshyttan 5, 783 90 Säter, organisationsnummer 556999–4162, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av QSR.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN AV QSR CONSULTING AB?

För att få statistik om våra besökare använder vi Google Analytics på våra hemsidor. Så, när du besöker en av våra hemsidor (qsrconsulting.se, iki-d.se, iki-d.com) och accepterar vår cookiepolicy samlar Google in några uppgifter av din enhet för att ge till oss en statistik om våra besökare (Detaljer av enhet, Google-konto, HTTP-referent, IP-adress, Platsinformation). Dessa uppgifter ska raderas automatiskt från Google Analytics om 26 månader.  För mer information: Googles Integritetspolicy

När du tar kontakt med oss och skickar dina uppgifter via kontaktform, chatt eller mejl samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst). Dessa uppgifter ska registrera i vår kunddatabas.

När du väljer en av våra utbildningar ska vi registreras dina personliga uppgifter i vår databas för att vi ska kunna skaffa utbildningsbevis eller intyg till dig.

När din arbetsgivare väljer vår digitala lösning (IKID) för daglig tillsyn skapar vi ett konto för dig i IKID system och där vi tar alla dina personuppgifter såsom fullständigt namn, användarnamn, e-postadress, personnummer, bilder om dina utbildningsbevis, organisationsnummer, företagstelefonnummer, företagsadress, företagsmejladress, företagstelefonnummer och företagswebbadress.

4. VARFÖR BEHANDLAR QSR CONSULTING AB DINA UPPGIFTER?

När du har lämnat personuppgifter till oss på QSR, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål för användningen av dina uppgifter: Vår lagliga grund för detta ändamål är:
1 För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp, utbildningar, utbildningsbevis och produkter. Det avtal som vi har ingått med dig/med ditt företag/med din arbetsgivare utgör den lagliga grunden för att hantera din personliga integritet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.
2 För att kunna administrera ditt medlemskap i IKID Det avtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för att hantera ditt avtal om medlemskap. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. administrera ditt konto, dina maskintyper, dina maskiner, dina utbildningsbevis, göra daglig tillsyn och kontrollera platsen.
3 För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka våra webbplatser, använda våra webblösningar eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.
4 För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

5. HUR QSR CONSULTING AB ANVÄNDER INFORMATION OM DIG?

När du besöker vår hemsida, kommer vi att använda information om din enhet för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av. Denna information är nödvändig för att vi vet vilka produkter som är intressanta för dig och vi kan filtrera ut falska användare så vi kan skydda vårt system.

När du väljer en av våra utbildningar ska vi registreras dina personliga uppgifter i vår databas för att vi ska kunna skapa utbildningsbevis eller intyg för dig. Dessa uppgifter ska vi hålla 24 månader eftersom vi kan skapa nytt kort eller intyg för dig om du tappar ditt bevis.

När du kontaktar med oss via mejl, via chatt eller via telefon ska vi registrera dina uppgifter i vår kunddatabas för att vi kan kontakta dig, skapa offert eller fakturera dig tjänsten som du önskade.

6. NÄR KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER?

QSR delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring, administration och teknisk hjälp eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag, IT konsult eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

7. LAGRING OCH LAGRINGSTID

På QSR behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på QSR Consulting AB lagrar inte onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

8. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

På QSR säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På QSR hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

9. DINA RÄTTIGHETTER

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära och få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

10. KLAGOMÅL OCH TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på QSR Consulting AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

11. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post eller via vår chatt som du hittar på vår webbplats. Du kan också ringa till oss på telefonnummer:  +46 70 204 60 76.